URGENT

Eleccions Municipals 2015. Programes

Coneix què proposa cada partit en diferents temàtiques. Compara-ho amb aquesta eina que posem al vostre abast.

Serveis Personals

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Per al col·lectiu amb dificultat a¡en l’accés a l’habitatge: Construcció de 40 Habitatges de Protecció Oficial a Sant Lluís, sòl municipal procedent del sector 8-9, i construcció de 40 Habitatges de Protecció Oficial a les Ferreries, sòl procedent dels sectors 29, 30, i/o altre planejament derivat vigent
 • 2- Creació de la OFICINA APROP (Atenció Personalitzada, Recolzament i Orientació) a l’antiga Caserna Policia  : finestreta única per a tots els tràmits davant totes les administracions sense necessitat de desplaçar-se.
 • 3- Pla de Transparència i Bon govern: informació pública sobre càrrecs politics , despeses i ingressos les 24h, 365 dies al web de l’Ajuntament;  i web exclusiva de participació ciutadana.

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1- Redissenyarem la pàgina web de l’Ajuntament, facilitant la comunicació entre el ciutadà i l’administració, on es podran fer on-line, de manera ràpida i àgil, tota mena de gestions i consultes.
 • 2- Donat que els nostres joves han de marxar de la nostra població per disfrutar, farem un estudi de viabilitat per la ubicació d’una zona d’oci, diürna i nocturna, dins la població però en una zona que no pertorbi el descans dels veïns, amb totes les instal·lacions i comerços que es necessitin.
 • 3- Arreglarem els parcs infantils de tot el municipi i protegint les zones de joc, i contractarem personal municipal amb la figura del “Vigilant del Parc”, que tindrà coneixement de primers auxilis i serà l’encarregat de mantenir la seguretat, l’ordre i la neteja.

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Foment de les Consultes Populars Vinculants per tal que la ciutadania decideixi  sobre els aspectes cabdals del municipi.
 • 2- Dinamització de la web Municipal (OAC_Digital) i aportació de recursos per convertir-la en una eina de primera qualitat en l’atenció i el servei al ciutadà
 • 3- Publicació dels pressupostos i dels resultats i documents vinculats a la contractació tal com indica la llei de transparència.

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Implantarem la figura de l’agent cívic.
 • 2- Posarem en marxa una taula d’atenció al ciutadà.
 • 3- Augmentar la dotació destinada a serveis socials.

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Apostem per un Pla de rescat social que doni resposta a l’emergència social. Garantirem els subministraments bàsics.
 • 2- Garantirem l’autonomia alimentària. Garantirem el dret a l’alimentació bàsica de totes les persones, una dret que cal incloure dins la cartera de serveis socials.
 • 3-  Impulsarem un Pla d’emergència contra l’atur amb recursos municipals i supramunicipals. Pla de xoc contra l’atur juvenil. Polítiques actives d’inserció i itineraris de suport integral a persones i col·lectius amb dificultats altes d’inclusió laboral.

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Promourem que els habitatges procedents dels desnonaments siguin destinades, preferentment, al lloguer social. Garantirem l’establiment d’un lloguer social que no excedeixi el 30% dels seus ingressos a les famílies afectades.
 • 2- Els serveis socials municipals hauran de detectar les famílies amb manca de recursos per satisfer els subministraments bàsics per a la llar i hauran d’atendre a les necessitats en matèria d’aigua i energia.
 • 3- S’exigirà a les institucions financeres el compliment de les seves obligacions financeres amb les comunitats de propietaris, a aquelles finques de la seva propietat, especialment les procedents d’una execució hipotecaria.

[/tab]

[/tabs]

Economia i Tributs

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Contractació de personal en situació d’atur de llarga durada en els contractes celebrats per l’Ajuntament obligant a les empreses al compliment de clàusules socials, i també mitjançant plans d’ocupació.
 • 2- No incrementar cap impost, taxa ni preu públic tal i com hem fet els darrers anys.
 • 3- Pla de Suport petita empresa, emprenedors i comerç local: Creació d’hotel per a emprenedors i petites empreses de Palafolls i actuacions a la zona urbana comercial: asfaltat del pàrking, activitats culturals als carrers, publicitat outlet village, promoció de les fires temàtiques del municipi i creació del “dia de les botigues al carrer” i  “shoping nigth”, etc.

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1- Establirem l’IBI social, reduint el 50% de la quota als aturats de llarga durada, i estudiarem nous criteris per ampliar aquesta deducció a altres beneficiaris.
 • 2- Congelarem durant els dos primers anys la resta d’impostos fiscals i els dos anys següents farem un pla de reducció dels mateixos.
 • 3- Promocionarem l’arribada de noves empreses no contaminants al nostre municipi, incentivant aquelles que contractin veïns de Palafolls.

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Introducció d’un calendari fiscal adaptat amb possibilitat de fraccionaments periòdics i descomptes per pagament en l’inici de l’any.
 • 2- Definició de la marca Palafolls, duta a terme de forma participativa, perquè doni a conèixer el que som i el que tenim.
 • 3- Posada en marxa d’una Oficina de Turisme, que definirà uns itineraris comercials i els assenyalarà per facilitar les compres i fer més agradable el passeig per les diferents zones comercials. Dissenyarà, també, unes rutes lúdiques, esportives, culturals, mediambientals i saludables. A més, divulgarà els valors del nostre entorn, difondrà la marca Palafolls i promourà un calendari de jornades i fires per a l’atracció de visitants.

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Congelació de les taxes i impostos municipals.
 • 2- Treballarem per promocionar la marca Palafolls, participant en els diferents esdeveniments que es celebrin a nivell comarcal com fires, mostres, etc.
 • 3- Creació d’un espai coworking (treball cooperatiu) i viver d’empreses.

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Exigirem el pagament dels deutes amb els ajuntaments, el compliment dels convenis signats amb els ajuntaments especialment en l’àmbit educatiu, prestacions socials i cultural i activació del PUOSC.
 • 2- Ajustar a la baixa per a persones aturades o amb dificultats econòmiques o familiars alguns preus públics i taxes d’activitats no del tot imprescindibles.
 • 3-  Racionalització de la despesa. Cal continuar adaptant, de manera permanent, el pressupost a la crisi. Cada cop es fa més imprescindible una actitud responsable de realitzar cada any un pressupost en base zero i detallat per programes.

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Es reemplaçarà el pagament inicial de la taxa o l’impost de la llicència o comunicació d’obertura per un pagament fraccionat mensualment .
 • 2- Agilització dels procediments administratius.
 • 3- Impuls al mercat setmanal.

[/tab]

[/tabs]

Ensenyament

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Construcció de la Tercera Escola Educació Primària i Educació Especial a nivell Comarcal.
 • 2- Ampliació de 3 noves aules i nou escenari de l’Escola de Musica i Dansa, implantant l’Escola de Teatre i arts plàstiques.
 • 3- Establir els estudis oficials de Formació Professional de Cicles de Grau Mig (Administració, Salut, Laboratori i Química) i programa de pràctiques amb les industries de Palafolls.

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1- Donarem resposta real al transport escolar, sent el 50% gratuït.
 • 2- Crearem beques per escolars i estudiants universitaris, tant pel material com els estudis.
 • 3- Facilitarem la creació de nous centres educatius com alternativa a les llars d’infants, i escoles de lliure ensenyament, generant llocs de treball i alternatives a l’hora de buscar un centre per als seus fills.

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Impuls, coordinat amb els centres docents, d’un programa de millora dels resultats escolars en àrees que es considerin estratègiques.
 • 2- Introducció de la figura de l’Auxiliar de Conversa, en conveni amb els centres de llengües modernes de la població, per consolidar el nivell de coneixement de la llengua anglesa, entre d’altres.
 • 3- Creació de la figura del Tècnic d’Inserció Social (TIS), que atengui els alumnes amb necessitats especials.

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Fusió de les dos regidories en una sola capaç de coordinar els centres escolars i els equipaments culturals i juvenils, generant dinàmiques de col·laboració entre elles.
 • 2- Ampliar els cursos a l’escola d’adults.
 • 3- Ampliació de l’escola de música i dansa amb l’incorporació del teatre, creant una escola de teatre i arts.

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Oferir Cicles formatius públics a Palafolls. Potenciar la formació Professional.
 • 2- Continuar amb el programes d’orientació per a la transició a la formació que és fan a l’ Institut.
 • 3- Augmentarem la cobertura de les demandes de menjador escolar o materials didàctics, sense discriminacions.

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Escoles infantils, el nostre objectiu és el d’aconseguir la universalitat i la gratuïtat de l’educació pública de 0 a 3 anys. Per les rentes més baixes.
 • 2- Ampliar horari biblioteca.
 • 3- Promoure activitats extra escolars.

[/tab]

[/tabs]

Barris i Urbanitzacions

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Finalització obres de Ciutat Jardí el desembre de 2015 i portada de serveis: correus, neteja viària i contenidors de brossa a tots els carrers.
 • 2- Pla Integral de les urbanitzacions Mas Reixach i Mas Carbó: diagnosi i pla d’actuació executiu per a resoldre mancances als espais i via pública.
 • 3- Construcció nous carrers al Centre- Ferreries, Sant Lluís , i Santa Maria i construcció de la Nova Plaça de Mas Tit. Sant Genís: construcció del nou passeig dels til·lers.

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1- Exercirem les accions oportunes per la neteja dels perímetres de seguretat forestal, establint un Pla Contra Incendis verdader, i revisant periòdicament els hidrants per assegurar el seu correcte funcionament, sobretot en urbanitzacions, caravaning i zones industrials.
 • 2- Condicionarem i arreglarem els carrers, parcs i mobiliari urbà de barris i urbanitzacions, assegurant que l’enllumenat i el servei d’aigua públic no sigui interromput constantment.
 • 3- Estudiarem el projecte i execució de dos variantes d’entrades i sortida per una rotonda als semàfors d’accés a Palafolls i un local social a Mas Reixac.

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Impuls i finalització del procés de reurbanització de Ciutat Jardí per tal de poder acabar recepcionant-la
 • 2- Dotació d’un centre social a Mas Reixac
 • 3- Compromís amb la implantació de comerç de proximitat a Sant Lluís

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Per tal de donar veu a les associacions de veïns, crearem una mesa de treball amb un representant de cada associació i un representant municipal.
 • 2- Revisió dels plans de seguretat i franges perimetrals per incendis.
 • 3- /

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Un sistema d’enllumenat eficient i de qualitat. Millora del sistema d’aigua dels barris tant potable com de clavegueram.
 • 2- Que els camins, carrers,voreres, rieres i places estiguin arreglades i netes.
 • 3- Tenir un sistema de transports eficient i amb diversitats d’horaris.

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Estudi i actuació , de la manca d’il.luminació de molts punts del municipi.
 • 2- Supressió barreres arquitectòniques.
 • 3- /

[/tab]

[/tabs]

 

Medi Ambient

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Segona fase Parc Fluvial de la Tordera que inclou: segon molí, aportació aigües depuradora de Blanes i de la llera del riu fins la bassa. Horts públics (35 horts).
 • 2- Consolidació del nou parc del Campus de Primària – Skate Parc
 • 3- Plantada de 600 arbres en 4 anys en zones urbanes de Palafolls.

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1- Minimitzar problemes ambientals, com deixalleries il·legals i incontrolades, solars bruts i sense vallar i neteja de boscos.
 • 2- Solucionar els problemes d’emissió de substàncies tòxiques en cas d’accident, exigint que tinguin operatius els corresponents Plans d’Emergència.
 • 3- Recolzarem els agricultors que utilitzin mitjans ecològics i posarem tots els mitjans necessaris per fomentar la difusió dels nostres productes autòctons.

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Reubicació dels Horts Socials i familiars en el sector del parc fluvial
 • 2- Aposta decidida per un consum eficient i responsable d’energia i aigua mitjançant ajuts i adaptació d’ordenances específiques
 • 3- Impuls a la implantació de zones perimetrals, reservades, per a ús de cans en parcs i jardins, com a mesura de regulació del seu accés als àmbits infantils.

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Estudi per aplicació noves energies als equipaments municipals
 • 2- Potenciarem el reciclatge premiant les actituds positives.
 • 3-Creació de noves zones de pipi can.

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Implantar una escola de natura per a la sensibilització i el coneixement dels espais naturals de Palafolls. Catalogar i protegir la fauna pròpia.
 • 2- Millorar l’eficiència energètica de les instal·lacions municipals: Plaques solars tèrmiques i calderes de biomassa
 • 3- Seguiment i control dels sectors industrials per que compleixin les normatives medi ambientals.

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Acondicionar la Riera de la Burgada , per evitar olors, mosquits i contaminació.
 • 2- Punts de recollida de productes especials,, (piles , CD, etc) mini deixalleries.
 • 3- Promourem que la renovació dels carrers i les places s´ orientin a aconseguir terres permeables, amb presència vegetal.

[/tab]

[/tabs]

 

Mobilitat i transports

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Increment freqüència servei de transport urbà amb nou autobús aquest 2015 que connectarà totes les urbanitzacions i els barris de Palafolls, en dies feiners i d’escola.
 • 2- Incorporació de l’Hospital de Blanes dins de ruta del transport sanitari, I també a l’estació del tren de Blanes.
 • 3- Creació d’itineraris escolars peatonals amb acompanyament d’adults a càrrec de l’ajuntament de Palafolls.

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1-Supressió de barreres arquitectòniques i fent un Palafolls totalment accessible per les persones discapacitades física o sensorialment.
 • 2- Proposarem més parades d’autobús,  tant al centre com als barris, urbanitzacions i polígons i una ampliació d’horaris, també nocturns.
 • 3- Concedirem la targeta de transport gratuït per als jubilats.

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Realització d’un diagnòstic de la mobilitat obligada que permeti atendre les necessitats futures de la població, com ara el desenvolupament de la xarxa de transport públic.
 • 2- Ordenació de la circulació i l’aparcament als polígons industrials, amb especial atenció a la zona d’Inditex.
 • 3- Reparació i manteniment del vial que separa el límit del nucli urbà i el Camp de Vol – Pla de Palafolls – Mas Tortós.

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Volem un Palafolls lliure de barreres arquitectòniques, on les aceres compleixin la seva funció.
 • 2- Creació d’un pla de mobilitat, reordenant la vialitat en algunes zones, per tal de pacificar el trànsit.
 • 3-Revisar els horaris del transport public i estudiar la seva ampliació.

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Elaborar el pla de seguretat vial i estudiant les necessitats de cada punt en concret escoltant els veïns i veïnes.
 • 2- Promourem la creació d’una xarxa d’autobusos que connecti el nostre poble amb els diferents pobles del nostre voltant, entre els diferents barris i urbanitzacions de Palafolls.
 • 3- Garantirem la seguretat viària mitjançant una bona distribució i aplicació dels senyals i limitadors de velocitat.

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Bono bus per a persones jubilades, estudiants i aturats de llarga durada.
 • 2- Eliminació barreres arquitectòniques.
 • 3- /

[/tab]

[/tabs]

 

Cultura i entitats

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Desplegament del nou equipament per a Entitats “La Nau de Palafolls”
 • 2- Incrementar el suport econòmic, jurídic i tècnic a les Entitats Culturals de Palafolls
 • 3- Integració del Molí de la Pedrera  (Molí Vell) com a Centre de La Cultura de Palafolls.

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1-Potenciarem el patrimoni històric, artístic i mediambiental, reforçant i fomentant la renovació de la Biblioteca, el teatre i el cinema com a centres culturals
 • 2- Crearem, junt amb les associacions entitats i comerciants, un programa amb una gran oferta variada i estable de diferents activitats, promocionant i atraient públic en totes les èpoques de l’any i generant ingressos als nostres comerços.
 • 3- Conjuntament amb els centres educatius de Palafolls, promourem concursos de coneixements, competicions i debats interescolars amb altres centres de diferents poblacions, per incentivar els alumnes i el professorat.

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Ubicarem l’hotel d’entitats en un equipament cèntric
 • 2- Crearem la figura tècnic d’entitats per coordinar i recolzar les seves necessitats
 • 3- Adequarem i potenciarem el teatre per poder oferir una programació estable d’arts escèniques (teatre, música i dança)

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Reactivar mostra de teatre
 • 2- Crear la mesa d’entitats, per donar suport, legal i fiscal
 • 3-Fer la fira d’entitats

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Promourem la participació entre l’ajuntament i les entitats culturals. Activarem el Consell de Cultura i de les Arts, com a òrgan per al debat i les decisions sobre estratègies culturals
 • 2- Estudiarem noves fórmules de gestió cívica i participativa dels equipaments,amb un major protagonisme de les entitats i les persones usuàries.
 • 3- Promourem la creació d’un Hotel d’entitats per crear una xarxa social afavorint l’enriquiment de la vida social i cultural de Palafolls

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Mantenir i ampliar l’oferta ‘´activitats al Municipi. (Teatre , música, dibuix, poesia, …).
 • 2- Afavorir la creació de noves entitats culturals al Municipi.
 • 3- Manteniment i millora dels llocs tradicionals del Municipi.

[/tab]

[/tabs]

 

Gent gran

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Nou equipament  Llar per a la Gent Gran a la Masia de Can Puig , mitjançant conveni de cessió anticipada del Pla Parcial del sector 29 (Destí: llar per a la gent gran)
 • 2- Associació de Voluntariat i Banc del Temps per a la Gent Gran de Palafolls, per compartir experiències, habilitats, coneixements i interactuar amb entitats i diferents col·lectius.
 • 3- Augment de les places actuals del Centre Municipal Respir d’atenció a les persones dependents fins a 25 usuaris.

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1- Crearem programes d’assistència i ajuda domiciliària a persones grans amb problemes de mobilitat.
 • 2- Revisarem i reduirem els impostos dels serveis municipals a tots els pensionistes de baixos ingressos.
 • 3- Crearem el Consell de la 3ª edat, on, des de tots els barris i urbanitzacions puguin expressar directament a l’Administració les seves inquietuds, queixes i propostes.

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Reforç del programa del Servei d’Atenció Domiciliària.
 • 2- Elaboració d’un projecte municipal de rutes saludables adaptades.
 • 3- Posada en marxa d’un programa destinat a l’assoliment d’acords amb les entitats socials per col•laborar en l’atenció a gent gran que viu sola.

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Farem el possible per tirar endavant el projecte d’Aspronis i així, poder fer una residencia d’avis municipal a Palafolls.
 • 2- Servei de seguiment de persones grans que viuen soles.
 • 3-

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Cuidar la nostra gent gran, crear i potenciar els espais on puguin estar com serien el centre dia en el moment que no es puguin defensar per ells mateixos, on es trobin segurs i a la vegada els seus familiars poguéssim tenir la certesa que estan bé.
 • 2- Impulsarem un model de gestió i funcionament participatiu dels equipaments de gent gran, on les persones usuàries dels casals decideixin per omplir els equipaments d’una vida social activa, dinàmica.
 • 3- Contribuir a la participació activa de la gent gran impulsant l’ intercanvi Inter generacional entre la gent gran i la població jove.

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Exigirem la dotació de recursos per al compliment efectiu de la Llei de Dependència.
 • 2- Facilitarem la construcció d’habitatges adaptats
 • 3- Crearem la figura del voluntari social.

[/tab]

[/tabs]

 

Governació i seguretat

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Policia de Proximitat,  incloent barris i urbanitzacions.
 • 2- Implantació de  l’ordenança de civisme.
 • 3- Pla de Vigilància i Control d’accessos a urbanitzacions, masies i nuclis dispersos.

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1- Incrementarem la dotació de la Policia Local i els mitjans suficients quan a equips, mobilitat i comunicació
 • 2-Crearem departaments especialitzats i operatius, amb programes d’ajuda i sensibilització, per a temes com la drogodependència, violència de gènere i maltractament a menors.
 • 3- Crearem el departament de Servei Tècnic de Protecció Civil, amb la finalitat de crear un Pla d’Emergència i Actuació davant un possible accident de les empreses ubicades al nostre municipi catalogades d’alt risc.

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Elaboració d’un Pla de Protecció Civil, que inclogui les necessitat del cos local de voluntaris, i la dotació dels recursos perquè desenvolupin les tasques que els pertoquen.
 • 2- Adequació dels torns del Servei de Neteja perquè atengui els pics de demanda associats als esdeveniments festius.
 • 3- Implantació de l’ordenança de Convivència i civisme mitjançant un procés previ d’informació al ciutadà.

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Revisió dels plans de seguretat ja fets i finalització dels pendents.
 • 2- Implementar un protocol de seguretat als nuclis aïllats
 • 3- Tolerància zero amb els actes incívics per preservar la bona convivència i el bon manteniment dels espais i mobiliari públic

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Constituir un òrgan de participació de la Policia Comunitària on tinguin accés participant les associacions veïnals de Palafolls.
 • 2- Dissenyar un pla de formació de la Policia Local per esdevenir una Policia Comunitària amb el objectiu de ser un agent d’ acollida, de prevenció i fomentadora del civisme.
 • 3- Negociar l’ampliació de la plantilla de Policia segons les necessitats del Municipi i dotar la policia dels mitjans necessaris per aquest fins.

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Limitació de mandats. Es limitarà el mandat màxim del nostre alcalde a dues legislatures
 • 2- Incompatibilitat de sous i dietes.
 • 3- Dotarem a la policia local de tots els mitjans necessaris (materials i humans) que necessiti per realitzar amb seguretat i eficàcia la seva tasca dins de les seves competències.

[/tab]

[/tabs]

 

Esports

[tabs]

[tab title=”Resum”]

Clica sobre  el nom de cada partit per conèixer les  seves propostes.

[/tab]

[tab title=”PSC”]

 • 1- Construcció de la Pista d’Atletisme amb amidaments oficials a la Figuerassa, Barri de Sant Lluís.
 • 2- Coberta de la Pista Esportiva del costat del Palauet.
 • 3- Incrementar el suport econòmic, jurídic i tècnic a les Entitats i Clubs esportius de Palafolls.

 

[/tab]
[tab title=”PP”]

 • 1- Reubicarem les pistes de petanca de la Figuerassa.
 • 2- Farem un estudi de viabilitat per la construcció d’uns espais multifuncionals dedicats a la pràctica de diferents esports.
 • 3- Farem un projecte per cobrir i reformar la piscina municipal per al seu ús durant tot l’any.

 

[/tab]

[tab title=”ERC”]

 • 1- Creació del Consell municipal d’esports per garantir la coordinació entre entitats i atendre les seves necessitats funcionals.
 • 2- Redefinir els recursos humans vinculats a les necessitats en el funcionament dels equipaments esportius.
 • 3- Elaborar un projecte que permeti ajudar a les entitats esportives amb necessitats associades a l’alta competició.

 

[/tab]

[tab title=”CIU”]

 • 1- Per tal de cobrir la demanda d’espais, aprofitarem els equipaments escolars existents.
 • 2- Cobrir la pista exterior del Palauet adequant-la per tal de fer-la aprofitable.
 • 3- Buscarem la promoció de l’esport amb la consecució d’una prova esportiva de nivell.

 

[/tab]

[tab title=”ICV-EUIA”]

 • 1- Constituirem el Consell d’Esports de Palafolls on totes les entitats, ja sigui d’esports majoritaris o minoritaris tindran el seu espai per participar.
 • 2- Potenciarem la creació d’un campus esportiu a la Figuerassa que sigui multidisciplinari.
 • 3- Donarem prioritat a l’esport escolar, fent ús de les instal·lacions escolars i afavorint els acords entre clubs i escoles, amb la mediació de l’ajuntament.

[/tab]

[tab title=”C’S”]

 • 1- Remodelació del camp de futbol municipal (Palastadium), vestidors i cafeteria.
 • 2- Actualitzar la zona esportiva del Barri Sant Lluis.
 • 3- Promoure totes les manifestacions esportives del nostre municipi.

 

[/tab]

[/tabs]