URGENT

Palafolls aprova les ordenances fiscals per a l’any 2023

Compartiu aquesta història

Tal com es va avançar en el ple, l’executiu local torna a congelar els impostos, taxes i preus públics que es gestionen des del consistori. També es va deixar constància que aquest any s’han aplicat canvis, sobretot pel que fa a les bonificacions provinents de la Diputació de Barcelona. Aquest any, es manté la unificació del termini de presentació de sol·licituds en la majoria de bonificacions que serà el proper 31 de desembre. 

Així és com, aquest 2023 hi haurà noves bonificacions a l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i a la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals. 

Concretament, s’introdueixen bonificacions orientades a tipologies concretes com habitatges de protecció oficial i punts de recàrrega de vehicles dins l’ICIO. Pel que fa a les bonificacions de la taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipals, s’incorpora una bonificació del 50% per aquelles empreses que col·laborin amb entitats sense ànim de lucre. 

També cal destacar les modificacions que es duran a terme. D’una banda es modificarà la bonificació vigent sobre l’Impost sobre béns immobles (IBI), ja que s’introdueix una distinció que defineix la diferència entre les bonificacions dels equipaments tèrmics i els fotovoltaics, així com entre les instal·lacions de residències unifamiliars i les plurifamiliars. S’estipula, també, un graduat de bonificació.

D’altra banda, es modifiquen la taxa per la prestació del servei de la piscina municipal incorporant algunes modificacions que permetran obrir per la nit o incloure més tarifes, entre altres. I, també, la taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats malament a la via pública. Amb aquesta última modificació, es canvia l’import per dia d’estada al dipòsit, s’incorpora la limitació del termini màxim d’estada dels vehicles al dipòsit i s’afegeix la taxa per gestió de vehicles abandonats.

La modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals es va aprovar, de manera provisional, per 7 vots a favor del grup municipal d’Esquerra Republicana i 6 abstencions, 5 del Partit Socialista i 1 de Palafolls en comú.

Recordem que el termini de sol·licitud de bonificacions serà fins el 31 de desembre d’aquest any en l’IBI i l’IVTM. Per la sol·licitus bonificacions de la taxa per la gestió de residus municipals hi ha temps fins al proper 1 de març de 2023.

Subscriu-te gratuïtament,
el butlletí de notícies cada dia al teu correu.

El més llegit

Àmbits geogràfics