URGENT

Ja s’ha obert el període de preinscripció a la llar d’infants.

Compartiu aquesta història

 

Des d’ahir i fins el proper dia 13 de maig es poden presentar les sol·licituds de preinscripció per a la llar d’infants pública de PLF.

Aquest període, destinat als nascut entre el 2009 i el 2011, s’obre després de les diferents jornades de portes obertes de la setmana passada adreçades a famílies interessades en apuntar els seu fill o filla al centre municipal.

Les preinscripcions es duen a terme al MiD en horari de matí i amb la presència de la directora del centre, Sandra Jiménez, que ajuda i orienta a les famílies a l’hora de presentar les sol·licituds, tal i com ha explicat la pròpia responsable del centre.

Per preinscriure cal que aportar tot un seguit de documentació, que trobareu detallada al web de la ràdio, i un cop acabi el termini de sol·licituds, es procedirà a baremar cada preinscripció.

Els criteris de puntuació valoren especialment l’empadronament a PLF o que l’infant que es vol preinscriure ja tingui algun germà al centre. També es tindrà en compte la renda anual familiar, com ens ha explicat la pròpia directora de la llar, Sandra Jiménez.

El 20 de maig sortiran les llistes baremades i s’obrirà el termini de reclamacions. Al juny començarà la matriculació definitiva pels alumnes de la llar d’infants pel curs vinent.

Documentació necessària per la preinscripció

Original i fotocòpia DNI, passaport o altres documents d’identitat de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal)

Original i fotocòpia del Llibre de Família o document relatiu a l’estat civil

Full d’empadronament o certificat de convivència

4 Fotografies de carnet

Criteris de puntuació

Documentació acreditativa de ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció: 10 punts

Renda anual de la unitat familiar: entre 5 i 30 punts*

Germans/es matriculats/des en el centre educatiu o de pares/mares o tutors/res legals que hi treballen: 40 punts

Original i fotocòpia del certificat de disminució de l’alumne, pare, mare, tutor/a, germans/es que acrediti que la discapacitat és igual o superior al 33% : 10 punts

Informe emès per un pediatra en el qual s’indiqui expressament que l’alumne està diagnosticat de malaltia crònica que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclòs els celíacs: 10 punts

Família nombrosa o monoparental: original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent: 15 punts

Subscriu-te gratuïtament,
el butlletí de notícies cada dia al teu correu.

El més llegit

Àmbits geogràfics