URGENT

Se sotmet a informació pública el ‘Pla de verificació d’activitats’ de l’Ajuntament de Palafolls

Compartiu aquesta història

La Junta de Govern Local del passat 4 d’abril va aprovar inicialment, entre altres, el ‘Pla de Verificació d’Activitats de Palafolls’ i el ‘Protocol per la verificació d’activitats de Palafolls i confecció del llistat d’activitats verificables de l’any 2023’.

Tal com informen des de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, aquest és un pla a quatre anys vista (2023-2026) que permetrà fer un control de les activitats econòmiques que es duen a terme a Palafolls. És un servei que l’ajuntament ofereix a les empreses del municipi i que permet conèixer en quina situació es troben les empreses que duen a terme activitats econòmiques a la vila.

Com que no és possible arribar a totes les empreses que operen al municipi, l’ajuntament farà el control de forma aleatòria en diferents zones. Concretament, s’han dividit les accions en quatre zones diferents: la zona ‘Urbanitzacions i Rústica’; la ‘Resta de polígons’, el ‘Polígon de Can Baltasar’ i la zona ‘Urbana i Centre.

Mentre es duguin a terme les verificacions es comprovaran les activitats seguint l’ordre pleestablert que marca el document. L’ordre de prioritat per les accions són les activitats que presenten alguna queixa o molèstia veïnal; altes de noves activitats i altres tramitacions d’activitats existents, com modificacions i canvis de titularitat; i activitats seleccionades aleatòriament a la base de dades d’Activitats.  

Després de l’aprovació del text per part de la Junta de Govern Local, l’acord s’ha de sotmetre a informació pública durant vint dies hàbils. Per tal que els interessats puguin consultar-lo, l’anunci s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província, a l’E-tauler i, també es publica al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Palafolls. En cas que no es presentin reclamacions o suggeriments, el pla es considerarà aprovat amb caràcter definitiu. 

Subscriu-te gratuïtament,
el butlletí de notícies cada dia al teu correu.

El més llegit

Àmbits geogràfics