Se sotmet a informació pública el ‘Pla de verificació d’activitats’ de l’Ajuntament de Palafolls

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

La Junta de Govern Local del passat 4 d’abril va aprovar inicialment, entre altres, el ‘Pla de Verificació d’Activitats de Palafolls’ i el ‘Protocol per la verificació d’activitats de Palafolls i confecció del llistat d’activitats verificables de l’any 2023’.

Tal com informen des de Serveis Tècnics de l’Ajuntament, aquest és un pla a quatre anys vista (2023-2026) que permetrà fer un control de les activitats econòmiques que es duen a terme a Palafolls. És un servei que l’ajuntament ofereix a les empreses del municipi i que permet conèixer en quina situació es troben les empreses que duen a terme activitats econòmiques a la vila.

Com que no és possible arribar a totes les empreses que operen al municipi, l’ajuntament farà el control de forma aleatòria en diferents zones. Concretament, s’han dividit les accions en quatre zones diferents: la zona ‘Urbanitzacions i Rústica’; la ‘Resta de polígons’, el ‘Polígon de Can Baltasar’ i la zona ‘Urbana i Centre.

Mentre es duguin a terme les verificacions es comprovaran les activitats seguint l’ordre pleestablert que marca el document. L’ordre de prioritat per les accions són les activitats que presenten alguna queixa o molèstia veïnal; altes de noves activitats i altres tramitacions d’activitats existents, com modificacions i canvis de titularitat; i activitats seleccionades aleatòriament a la base de dades d’Activitats.  

Després de l’aprovació del text per part de la Junta de Govern Local, l’acord s’ha de sotmetre a informació pública durant vint dies hàbils. Per tal que els interessats puguin consultar-lo, l’anunci s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província, a l’E-tauler i, també es publica al Portal de Transparència de l’Ajuntament de Palafolls. En cas que no es presentin reclamacions o suggeriments, el pla es considerarà aprovat amb caràcter definitiu. 

Subscriu-te gratuïtament,
el butlletí de notícies cada dia al teu correu.

El més llegit
Categories
Més ambits geogràfics