URGENT

PLF presenta tard els seus comptes a la Sindicatura, mentre Tordera, Sta. Susanna i Blanes encara no ho han fet.

Compartiu aquesta història

La Sindicatura de Comptes ha publicat en el seu web quines són les administracions que han presentat l’estat del Compte general de les corporacions locals corresponent a l’any passat.

La llei obliga als ajuntaments a retre el Compte general de 2009 abans del passat 15 d’octubre.

Passat un mes i mig del termini màxim, només 4 de cada 10 corporacions han enviat les seves comptes a la Sindicatura dins el termini legal establert i amb tota la informació requerida per la llei. Aquest nivell de compliment representa una millora de 20 punts percentuals respecte les dades de l’exercici 2008.

PLF, per exemple, va entregar les seves comptes el 27 d’octubre, mentre que municipis com Tordera, Sta. Susanna, Calella, Blanes o Tossa, a data d’avui, o bé no han tramès cap informació relacionada amb el Compte general de 2009, o bé han tramès una informació incompleta.

Aquestes poblacions veuen perillar les subvencions atorgades per la Generalitat, ja que aquesta any s’ha aplicat per primera vegada la nova llei de la Sindicatura de Comptes, aprovada el mes de maig, que condiciona el lliurament de subvencions o transferències de la Generalitat als ens locals al compliment del deure de remissió dels comptes a la Sindicatura. PLF tot i fer-ho fora de termini, no té en perill les possibles subvencions.

Aquests municipis són reincidents. PLF va presentar tard l’estat de comptes de l’any 2008. Calella els ha presentat aquest setembre, Tordera aquest agost i Sta. Susanna encara no els ha presentat.

Subscriu-te gratuïtament,
el butlletí de notícies cada dia al teu correu.

El més llegit

Àmbits geogràfics