Aproven “El paisatge dels espais agrícoles del Maresme i la Tordera”

Share on twitter
Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat l’anunci de l’aprovació definitiva del Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona, que abasta 7 comarques de la província, entre elles el Maresme.

El catàleg fa una caracterització paisatgística de cada xona per després fixar 11 objectius generals de qualitat paisatgística i proposar una sèrie de criteris i accions per tal d’assolir-los.

El catàleg identifica els 10 trets principals que caracteritzen el paisatge d’aquest àmbit. Entre aquests trets hi ha el fet urbà, la densitat d’infraestructures viàries, logístiques, industrials i de serveis o la xarxa d’espais naturals entre d’altres.

D’aquesta manera el catàleg aprovat divideix l’àrea de la Regió Metropolitana de Barcelona en 27 unitats de paisatge, que ocupen una extensió total de 285 km2. Una d’aquestes unitats és el paisatge dels espais agrícoles del Maresme i la Tordera, que abastaria, entre d’altres, tota la zona del Delta de la Tordera.

Aquesta unitat està tipificada pels cultius d’horta en estructura lineal al llarg de les valls, en el cas del Maresme, i pels conreus herbacis de regadiu en la vall fluvial i el delta, en el cas de la Tordera. El Catàleg insta a definir figures de protecció que reconeguin els espais i productes agraris de qualitat i tractat els entorns degradats tot recuperant l’espai agrícola d’aquesta zona de la comarca.

Els catàlegs són uns documents informatius de caràcter tècnic que serveixen de suport per a la planificació territorial.

 

 

 

 

 

Subscriu-te gratuïtament,
el butlletí de notícies cada dia al teu correu.

El més llegit
Categories
Més ambits geogràfics