URGENT

S’obre el termini d’informació públic per presentar al·legacions i suggeriments sobre l’ordenança de terrasses

Compartiu aquesta història

L’Ajuntament de Palafolls va publicar ahir l’anunci d’aprovació inicial de l’ordenança de terrasses, per tant, avui s’obre el termini d’informació pública de 30 dies hàbils per formular al·legacions i suggeriments. 

El ple de l’Ajuntament de Palafolls del passat mes de març va aprovar inicialment el text de l’Ordenança de l’ús de la via pública amb la instal·lació de terrasses de bar i el seu mobiliari al municipi.

El text normatiu es podrà consultar a les oficines municipals tots els dies laborables entre les 9h i les 14h, mitjançant cita prèvia a l’OAC.  Tanmateix, el text també es podrà consultar directament en l’e-tauler del web municipal i des de la seu electrònica.

D’acord amb l’article 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova  el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el termini d’informació pública serà de trenta dies hàbils des de la publicació d’aquest anunci en l’e-tauler,  al  Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, entre altres.

Les al·legacions i els suggeriments, si cal, s’hauran de presentar davant l’Ajuntament, dintre del termini esmentat, per qualsevol dels mitjans establerts per la Llei 39/ 2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Subscriu-te gratuïtament,
el butlletí de notícies cada dia al teu correu.

El més llegit

Àmbits geogràfics